Regler for fotografier til kommersiell bruk

Det er ulike regler for bruk av fotografi til redaksjonell og kommersiell bruk. Nyhetsmedier har større frihet til å publisere bilder uten samtykke fra personene på bildet, og bilder som inneholder varemerker. 

Redaksjonell bruk

Når du kjøper eller finner et bilde på nett, er det viktig å sjekke lisensen. Ofte kan du støte på denne teksten:

«Bildet er redaksjonelt og kan benyttes i en redaksjonell kontekst. Bildet kan ikke brukes i markedsføring eller i en ikke-redaksjonell kontekst.»

Redaksjonell bruk vil si at bildet knyttes til en artikkel som er av en viss offentlig interesse. Fotografiet må ha direkte tilknytning til innholdet i teksten. Ved bruk av redaksjonelle bilder er det ikke lov til å redigere bildet.

Kommersiell bruk

Hvis det dreier seg om en bedrift eller organisasjon som bruker fotografier for å markedsføre seg selv eller noe annet, anses det som kommersiell bruk. Om du ønsker å bruke et bilde du finner på nett til kommersielle formål, må bilde inneha en CC0-lisens eller avtale med fotografen på forhånd. Om du bruker et bilde uten avklaring med fotografen, har fotografen full rett til å fakturere i etterkant, – gjerne med dobbel pris enn hva bildet opprinnelig koster.

Les også: Her finner du gratis bilder

Vær klar over at fotografer uansett tar mye høyere pris for bilder til kommersiell bruk enn ved redaksjonell bruk.

Skal du bruke bilder til markedsføring er det heller ikke lov til å vise varemerker, emballasje eller logoer som ikke er ditt eget.

Det er ikke lett å finne bilder av ekte biler til kommersielt bruk. Dette er fordi de fleste bilmerker anses som et varemerke i seg selv, det vil i at formen eller deler av bilen er en del av varemerket, ikke bare logoen.

Vær varsom med bruk av bilder av biler til kommersielt bruk. Dette er fordi de fleste bilmerker anses som et varemerke i seg selv, det vil i at formen eller deler av bilen er en del av varemerket, ikke bare logoen.

Fotografier av personer

Bilder til redaksjonell bruk kan avbilde personer uten deres samtykke. Dette fordrer at bildet har nyhetsverdi. Du kan også publisere bilder redaksjonelt med personer dersom han/hun ikke er hovedmotivet. Om du står ved siden av Pushwagner på åpningen av en av hans utstillinger, kan du komme i avisen uten å bli spurt. Du kan også publisere bilder av mennesker som er en del av en forsamling, slik som 17. mai toget, konsert eller en demonstrasjon.

Om fotografiet inneholder personer som kan gjenkjennes og skal brukes kommersielt eller selges videre, må du uten unntak ha tillatelse fra personene på bildet. Om det er mindreårige på bildet, skal fotografen ha foreldrenes samtykke. Det er derfor viktig for en fotograf og sørge for en modellkontrakt.

Fotografier av barn skal alltid ha foreldrenes samtykke. På Stock-tjenester som Shutterstock, må fotografen levere modellkontrakt for å selge bilder som innheolder gjenkjennelige personer. (Foto: Shutterstock)

Offentliggjøring av fotografier med barn skal alltid ha foreldrenes samtykke. På Stock-tjenester må fotografen levere modellkontrakt for å selge bilder som inneholder gjenkjennelige personer. (Foto: Shutterstock)

 

 

Ønsker du å lese mer om bilderettigheter, anbefaler jeg denne artikkelen i foto.no og nettsiden til Gisle Hannemyr.